Search

Tuottava Idea

Tuottava Idea -kilpailu lähestyy! Tule mukaan ilmiantamaan kilpailuun oman alueesi innovatiivisia yrityksiä. Valtakunnallisen kilpailun näkyvyys lisää kamarinne tunnettuutta, kasvattaa kontaktiverkostoja ja vauhdittaa jäsenhankintaa.

Tuottava Idea -kilpailu haluaa nostaa esiin uusia liikeideoita sekä korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Tuottava Idea -kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Valmiit viestintämateriaalit ovat nyt kamareiden hyödynnettävissä. Kevyimmillään kilpailutoteutukset ovat viestintää paikalliselle medialle, kamarit voivat myös järjestää erilaisia projekteja kansallisten kilpailuiden teemoilla. C-alueen kumppaniyrityksenä on valtakunnallisesti paikallinen ICT- ja tulostusratkaisujen huippuosaaja Canorama Oy, joka palkitsee eniten ilmiantoja tehneen kamarin. Kilpailuaika on 1.3.-15.4.2021. Lisätietoja aluekilpailupäälliköltä (eeva.valikangas@jci.fi) ja www.tuottavaidea.fi.


8 views0 comments